Stöd Naturskyddsföreningens Fågeltorn

Bidrag till underhåll av tornen:
Bankgiro 5669-9713
Swish nummer 1234137139


 

 


Havsbaserad fgelflyttning vid Gotland 2022-Rapport 1
Rörelsemönster hos alkor & Östersjötrut vid Gotland-Rapport 2 2022

 

 


Ung havsörn, Gotland. Havs- och kungsörn är nu mer en vanligare syn på Gotland tack vare naturskyddsinsatser. Vårt arbete med att skydda naturen fortskrider dock...