Stöd Naturskyddsföreningens Fågeltorn

Bidrag till underhåll av tornen:
Plusgirokonto 18 67 55-5
Swish nummer 1234137139


Årsmöte 2017
Lördag 18 mars kl 12

Lilla Bjers i Västerhejde.
Vi startar kl. 12.00 med en lunchsoppa.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika kommer Margareta och Göran Hoas att berätta om sina tankar bakom den ekologiska driften av Lilla Bjers. Möjlighet att handla i gårdsbutiken finns.


Skrift om kalkbrytning på Gotland att köpa

 

 


Ung havsörn, Gotland. Havs- och kungsörn är nu mer en vanligare syn på Gotland tack vare naturskyddsinsatser. Vårt arbete med att skydda naturen fortskrider dock...


Tordmular på Naturskyddsföreningens egna och Östersjöns enda oexploaterade fågelberg – Lilla Karlsö.


Ung gråsäl, Lilla Karlsö. Glädjande ökar antalet gråsälar runt Gotland och i Östersjön igen.

Gotländska strandängar är mycket viktiga lokaler för många hotade växter, insekter och fåglar.