Naturskyddsföreningen Gotland bildades 1954 i samband med köpet av Lilla Karlsö. Striden om utdikningen av Lina myr var också en bidragande orsak.

Naturskyddsföreningen Gotland agerar i natur- och miljöskyddsärenden. Vi sprider kunskaper om naturen och miljön på Gotland, ger ut tidskriften Natur på Gotland och har en utåtriktad programverksamhet. Vi bidrar till vården av det gotländska natur- och kulturlandskapet.

Naturskyddsföreningen Gotland äger och förvaltar ett tiotal fastigheter spridda över Gotland. Det gäller även de fastigheter som riksföreningen tidigare ägde på Gotland, utom Lilla Karlsö, men som överlåtits till Naturskyddsföreningen Gotland.

Hemsideinformation
Copyright © Naturskyddsföreningen Gotland

Foton av redaktionen för föreningens tidskrift och hemsida om inget annat anges.Kontakta webbredaktören