Carl von Linnés

 

GOTLÄNDSKA RESA 1741

Besök även Linné och hans resor i Linnés historiska landskap

Sammanfattning av en artiklel bl.a. i Gotländskt Arkiv 1991

 

Den svenska riksdagen gav år 1741 Linne´ i uppdrag att utföra en resa till bl.a. Öland och Gotland. Det var vad vi idag skulle kalla en naturresursinventering för att ta reda på vad det på öarna fanns av färg- och medicinalväxter samt nyttiga mineral och jordarter. I resans arbetsuppgifter ingick även att göra undersökningar av öarnas växt- och djurvärld.
Linné hade som ressällskap sex "unga herrar", som medföljde resan på egen bekostnad. Var och en av dem hade sina egna arbetsuppgifter. I dessa ingick också att någon av dem varje kväll skulle skriva dagbok efter Linnés diktamen.

Den 15 maj red de från Stockholm och nådde fram till Öland den 1 juni. De red sedan runt på denna ö under tre veckor och for därpå med båt över till Gotland och ankom till Visby den 22 juni. Då de inte fick sina beställda hästar i tid blev de tvungna att fira midsommar i Visby.

Resan gick sedan norrut längs den västra kusten och de stannande bl.a. vid Lummelundagrottan.
Under den fortsatta färden norrut och österut studerade de lövängar och hällmarker samt gjorde många anteckningar om Gotlands jordbruk, fiske, stenhantering m.fl. näringar, samt folklivet överhuvudtaget. Hau Gård var de mycket imponerade av och nämnde även de fågelholkar som fanns i träden runt gården.De gjorde även ett besök på Fårö, där de såg på bl.a. sanddynområden, stränder samt Avaeken, vars stamomkrets mättes.

Under färden söderut stannade de bl.a. vid Kyllaj, där de för första gången såg raukar (som av dem kallades stenjättar"). Färden fortsatte sedan söderut via Slite, Gothem och Kräklingbo till Östergarnslandet, där de gjorde ingående studier av inlandsklinten Torsburgen.
Den vidare resan gick sedan söderut i inlandet längs Gotlands östra sida.
På ett ställe såg de gullucern (Medicago falcata), som Linné betraktade som resans främsta upptäckt, eftersom den skulle kunna användas som foderväxt. Fyndet av denna art motsvarade mer än väl kostnaderna för hela resan.

Några dagar senare kom de till Gotlands sydligaste del, där de undersökte Hoburgen med dess grottor och raukar. Därefter red de norrut och kom till Burgsvik, där de studerade sandstensbrytningen, som var av stort ekonomiskt intresse för dem. Efter en något vådlig sjöfärd över till Näsudden red de via Havdhem, Fardhem, Levide och Eksta till Stora Karlsö.
På denna ö gjorde de ingående studier av geologin, växterna och djuren.
När de senare fortsatte i båt till Klintehamn, landade de även på Lilla Karlsö, där de upptäckte Karlsösallaten (Lactuca quercina). De fortsatte sedan från Klintehamn till Roma. Där besåg de även klosterruinen, som vid denna tid hade igenmurade valv och användes som ladugård.

Resans sista etapp på Gotland förde dem tillbaka till Visby, där de blev tvungna att vänta några dagar innan det blev möjlighet att den 25 juli ta sig över till norra Öland. Därefter red de via Färjestaden och Kalmar tillbaka till Stockholm. Efter detta började arbetet med att bearbeta det digra materialet, som sedan utkom i bokform 1745.

 

Tord Porsne

 

LITTERATURFÖRTECKNING

Bergman, C.J., 1910. Visby - korta anteckningar
Blunt, Wilfrid, 1971. Carl von Linné
Edin, G., Lundquist, G.,och Söderberg, R., 1941. Det svenska året
Forsstrand, Carl, 1926. Linné som skildrare av svenskt folkliv (Svenska Linnésällskapets Årsbok)
Fries, Elias, 1903. Linné
Gullander, Bertil, 1970, Linné på Öland
Gullander, Bertil, 1971, Linné på Gotland
Heckscher, Eli, 1942, Linnés resor - den ekonomiska bakgrunden (Svenska Linnésällskapets Årsbok)
Linnaeus, Carl, 1745, Öländska och Gotländska Resa (facsimilupplaga 1967)
Linnaeus, Carl, 1745, utgiven av Gotlands Allehanda 1890
Linnaeus, Carl, 1745, Öländska resa, red. Bertil Molde 1957
Linnaeus, Carl, 1745, Gotländska resa, red. Bertil Molde 1957
Linnaeus, Carl, 1745, ibid. red. Carl-Otto von Sydow 1975
Porsne, Tord, 1978, Att följa i Linnés fotspår på Gotland. (Aktuellt om Historia 1&2 1978)
Porsne, Tord, 1981, Med Linné till Gotland 1741. (Biologen 1981:2)
Porsne, Tord, 1991, Linnés resväg på Gotland 1741 (Gotländskt Arkiv 1991)
von Post, Lennart, 1925. Myrar, träsk och vätar (i Munthe, Hede och von Post: Gotlands Geologi)

KARTOR

Faggot, Jacob, 1745, karta bifogad i den tryckta reseberättelsen
Kongl. Landtmäterij Contoiret, 1729. General Charta öfwer Gottland (facsimiltryck 1983)
Moberg, Ivar. 1938. Det gotländska kulturlandskapet omkring år 1700.