Program

Kallelse till föreningsstämmor 2022
Naturskyddsföreningen Gotland - länsförbund och krets
Lördagen 19 mars kl 13.00! OBS ändrat datum!
Vi börjar med en enkel lunch varefter stämmoförhandlingarna vidtar, så därför är det föranmälan senast 17mars.
Plats: Burs bygdegård
Info: Anncatrin 070-441 68 48

I förra numret av Natur på Gotland lystes förenings- stämmorna ut till 26 mars. Tyvärr visade det sig kollidera med att Svenska Naturskyddsföreningen då kallat till länsordförandekonferens, därför har vi fått tidigarelägga vårt årsmöte en vecka. Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2021 nns i detta nummer av Natur på Gotland. Vill du ta del av övriga stämmodokument innan mötet, kontakta Anders Lekander, anders.lekander@gotlandskaninen.se eller telefon 0702 – 16 06 57. Han tar även emot anmälningar om deltagande till årsmötet och samordnar bilresorna från Visby med omnejd.

Gotlands geologi och fossil
Söndagen 20 mars kl. 13.00
Sara Eliason visar och berättar. Har du hittat något spännande fossil så ta med det så kan Sara berätta mer om det.
Föreningen bjuder på inträdet så föranmälan via SMS behövs.
Plats: Fornsalen, Gotlands museum. Samling vid entrén. Info och föranmälan: Sara Eliason 070-264 91 10

Klädbytardag
Naturskyddsföreningen arrangerar klädbytardag lördagen den 26 mars
Se information i dagspressen eller kontakta Gunilla Dahlquist 070-924 70 71

Medlemmarnas afton
Torsdagen 7 april kl 19.00
Vi berättar om aktuella naturfrågor och ärenden. Ni kan bekanta er med styrelsen och diskutera och komma med ideér. Vi bjuder på ka!
Plats: Vibble församlingshem (bredvid ICA).
Info: Anncatrin 070-441 68 48

Under ytan INSTÄLLT pga sjukdom
Tisdagen 12 april kl. 18.00
Vi får en föreläsning och bildvisning av hur det är under ytan i Östersjön av Alexandra Colbing, länsstyrelsen och Lina Mewana Nordlund, Naturresurser och Hållbar utveckling Campus Gotland. Plats: Aulan i Almedalsbiblioteket.
Info: Anncatrin 070-441 68 48..

Fagning i Hörsne Prästänge
Söndagen den 1 maj kl. 10
Förhoppningsvis dags att börja faga vårt änge. Välkommen till en härlig dag med uråldrig tradition. Ta med egen matsäck. Räfsor nns, men bra att ta med arbetshandskar. Välkomna!
För er som inte hittar samlas vi vid Hörsne kyrka kl. 10. Behöver du skjuts från Visby, eller har frågor, kontakta Anders Lekander, 070-216 06 57 eller e-post: anders. lekander@gotlandskaninen.se

Fagning i Hörsne Prästänge
Söndagen den 8 maj kl. 10.00
Dags att faga färdigt vårt änge. Vi bjuder på lätt lunch, men ta gärna med egen matsäck för säkerhets skull. Räfsor nns, men bra att ta med arbetshandskar. Vid denna fagningsdag deltar även medlemmar i STF Gotland. Välkomna!
För er som inte hittar: Se programpunkten ovan 1 maj.

Vi firar världsmiljödagen med en ut ykt till guckuskon
Söndagen den 5 juni kl 15.00
Samling vid Kalgateburgs parkeringsplats.
Ta med matsäck. Info: Anders Lekander tel 070-216 06 57