Program 2018

Hörsne Prästänge
I år beslutar vi om slåtter och höbärgning i Hörsne Prästänge med kort varsel. Det beror på väder när det blir optimalt. Vi vill gärna ha hjälp, så vill du bidra med din arbetsinsats, kontakta Anders Lekander, tel. 070-216 06 57 för att få reda på datum för slåtter och höbärgning.