Program

Kallelse till föreningsstämmor 2022 Naturskyddsföreningen Gotland – länsförbund och krets Lördagen den 26 mars 2022 kl 13.00 Lokal anges i nästa nummer av Natur på Gotland och på hemsidan.

Torsdagen den 13 januari kl. 19.00 OBS INSTÄLLD pga pandemin
Medlemmarnas afton. Vi berättar om aktuella frågor och ärenden och ni kan bekanta er med styrelsen och diskutera och komma med idéer. Vi bjuder på ka! Plats: Vibble församlingshem (bredvid ICA). Info: Anncatrin 070-441 68 48.

Onsdagen 26 januari kl. 19.00 OBS FRAMFLYTTAD TILL SENARE TILLFÄLLE pga pandemin
Under ytan . Vi får en föreläsning och bildvisning av hur det är under ytan i Östersjön av Alexandra Kolbin (länsstyrelsen) och Lina Mewana Nordlund (Naturresurser och Hållbar utveckling Campus Gotland). Plats: Campus Gotland. Info: Anncatrin 070-441 68 48.

Söndagen 6 februari kl. 13.00 OBS INSTÄLLD pga pandemin
Gotlands geologi och fossil . Sara Eliason visar och berättar och har du hittat något spännande fossil så ta med det så kan Sara berätta mer om det. Föreningen bjuder på inträdet, så föranmälan via SMS behövs. Plats: Fornsalen, Gotlands museum, samling i entrén. Info och föranmälan: Sara Eliason 070-264 91 10.

Söndag 20 februari kl. 10.00
Bostadsbygge för ygande fä. n Vi bygger fågelholkar och bihotell. Barn och vuxna är välkomna. Plats: Solbergaskolans slöjdsal. Info och anmälan: Camilla: 070-550 90 34.